ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court
News
ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ศาลแขวงเชียงใหม่ จัดโครงการ “วันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี 2564 ครบรอบ 139 ปี” ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี (งานหน้าบัลลังก์) ในศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่เพิ่มมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า-19

+

+

+

+

ข่าวรับสมัครงาน
วีดีโอที่น่าสนใจ

image
image
image
image
image
image