ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court
News
ศาลแขวงเชียงใหม่จัดประชุมผู้ประนีประนอม วาระสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมอาการป่วยภรรยาของนายนันทชัย ผุดภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ เข้ากราบสวัสดีและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ศาลแขวงเชียงใหม่ จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทศาลยุติธรรม ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมรับผู้แทนพระองค์เนื่องในโอกาสเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

+

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
วีดีโอที่น่าสนใจ

 

image
image
image
image
image
image