ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา