ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

image

ศาลแขวงเชียงใหม่

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต

อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 053-921901-2

โทรสาร  053-266401

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social