ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

Link ห้องพิจารณาคดี Google Meet

Link ห้องพิจารณาคดี Google Meet

* เมื่อท่านกดลิงค์แล้ว ให้กรอกชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) กดปุ่มขอเข้าร่วม รอการตอบรับจากศาล *

       ห้องเวรชี้ : https://meet.google.com/par-tafi-gkp

       บัลลังก์ 1 : https://meet.google.com/amf-rcxx-pkz

       บัลลังก์ 2 : https://meet.google.com/fhr-irzn-vtj

       บัลลังก์ 3 : https://meet.google.com/bih-jccd-dmc

       บัลลังก์ 4 : https://meet.google.com/mys-unni-bjn

       บัลลังก์ 5 : https://meet.google.com/kft-pxrr-jtn

       บัลลังก์ 6 : https://meet.google.com/qzr-ifto-ynh

       บัลลังก์ 7 : https://meet.google.com/ygm-ftmw-gjv

       บัลลังก์ 8 : https://meet.google.com/mxd-fsyb-eqt

       บัลลังก์ 9 : https://meet.google.com/hmo-dsem-cmp

       บัลลังก์ 10 : https://meet.google.com/das-ktox-faa

       บัลลังก์ 11 : https://meet.google.com/vkp-zwwy-zjq

       บัลลังก์ 12 : https://meet.google.com/owd-ksrv-kaz

       ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ : https://meet.google.com/ggk-aqby-tup

       ไกล่เกลี่ยออนไลน์ : https://meet.google.com/mhb-rvbc-gsk

       ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ : https://meet.google.com/ahi-jcyw-yrr

       เจ้าพนักงานคดี 1 : https://meet.google.com/ghv-wgkh-dcc

       เจ้าพนักงานคดี 2 : https://meet.google.com/edg-doof-suc

       เจ้าพนักงานคดี 3 : https://meet.google.com/vwg-wojj-vhu

       เจ้าพนักงานคดี 4 : https://meet.google.com/nnf-jhyd-ucs