ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรณชัย ลักสะวารี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๖  ณ สนามหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


image เอกสารแนบ