ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๕ รุ่นที่ ๕

          วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนพกร กล่ำทวี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๕ รุ่นที่ ๕ โดยมีนายวิสุทธิ์ กลิ่นพร ประธานแผนกคดีผู้บริโภค  ในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมคุ้มขันโตก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ