ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application https://bit.ly/2UF4L8c
การพิจารณาคดีออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ https://bit.ly/3qVYmlb
บัญชีนัดความประจำวัน https://cmimc.coj.go.th/th/content/page/index/id/255887
ลิงก์ห้องพิจารณาคดี https://cmimc.coj.go.th/th/content/page/index/id/255651
รายละเอียดและสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อศึกษาการพิจารณาคดีทางออนไลน์ https://bit.ly/3AZwEZa