ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

รวมระเบียบ ข้อบังคับ คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว

รวมระเบียบ ข้อบังคับ คำแนะนำเกี่ยวการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕