ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image เอกสารแนบ