ศาลแขวงเชียงใหม่
Chiang Mai Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่มอบเงินสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา นายนพกร กล่ำทวี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรณชัย  ลักสะวารี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มงาน มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่  ศาลแขวงเชียงใหม่ ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ